2622021197

Αρχική Εταιρία ιστορικό Επικοινωνία

ΑρχικήΗ εταιρίαΠολιτική Προστασίας

Πολιτική Προστασίας

Η χρήση της ιστοσελίδας http://delkolnikolaidis.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
 
Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας   που εισέρχονται και συναλλάσσονται  ή κάνουν  χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 
Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων και των φωτογραφιών, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος τρίτου. Τα εμπορικά σήματα σήματα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην Εταιρεία. 
 
Η Εταιρεία έχει σαν σκοπό  το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι  πλήρες, ακριβές και έγκυρο. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες και οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, η Εταιρία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου και της ασφάλειας της Ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυείται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδος ευθύνη ή υποχρέωση, αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπόκεινται σε αλλαγές.